Search again

Clair Marie Lawson

Clair Marie Lawson

Sep 1979 - Feb 2024

Funeral: 5 Apr 2024, Taunton

View obituary
Dean Douglas Ruddle

Dean Douglas Ruddle

Aug 1964 - Jan 2024

Funeral: Somerton

View obituary
Kayden David Michael Holmes

Kayden David Michael Holmes

Aug 2023 - Dec 2023

Funeral: 10 Jan 2024, Taunton

View obituary
Hilary Susan MacEwen

Hilary Susan MacEwen

Mar 1947 - Nov 2023

Funeral: 5 Dec 2023, Bridgwater

View obituary
Emily  Sparks

Emily Sparks

Nov 2002 - Sep 2023

Funeral: 12 Oct 2023, Taunton

View obituary
David Richard Salt

David Richard Salt

Oct 1963 - Aug 2023

Funeral: 12 Sep 2023, Wembdon

View obituary
Robert  Foster

Robert Foster

Nov 1953 - Aug 2023

Funeral: 21 Aug 2023, Chedzoy

View obituary
David  Thompson

David Thompson

Jul 1957 - Jul 2023

Funeral: 9 Aug 2023, Wembdon

View obituary
Susan Margaret Payne (nee Radford)

Funeral: Private

View obituary
Beryl  Hoddle

Beryl Hoddle

Sep 1938 - May 2023

Funeral: 22 Jun 2023, Pawlett

View obituary
Helen  Mary Robinson

Helen Mary Robinson

Jul 1954 - May 2023

Funeral: 17 Jun 2023, Williton

View obituary
Dennis  Coles

Dennis Coles

Oct 1927 - May 2023

Funeral: 5 Jun 2023, Pawlett

View obituary
Marcella  Rymell

Marcella Rymell

Mar 1953 - Mar 2023

Funeral: 22 Mar 2023, Pawlett

View obituary
Susan Horne

Susan Horne

Dec 1947 - Jan 2023

Funeral: 20 Feb 2023, Taunton

View obituary
Ray  Coleman

Ray Coleman

Mar 1958 - Dec 2022

Funeral: 20 Jan 2023, Minehead

View obituary
Jean Bosley

Jean Bosley

Apr 1938 - Dec 2022

Funeral: 18 Jan 2023, Taunton

View obituary
David  Cameron

David Cameron

Nov 1970 - Nov 2022

Funeral: 16 Dec 2022, Pawlett

View obituary
Gerald Ode  Isaac

Gerald Ode Isaac

Apr 1932 - Nov 2022

Funeral: 9 Dec 2023, Pawlett

View obituary
Craig  Gibbs

Craig Gibbs

Oct 1988 - Oct 2022

Funeral: 25 Nov 2022, Pawlett

View obituary
Robert  John Davies

Robert John Davies

Oct 1954 - Oct 2022

Funeral: 23 Nov 2022, Taunton

View obituary
Terence  Starkey

Terence Starkey

Oct 1953 - Oct 2022

Funeral: 27 Oct 2022, Taunton

View obituary
Andrew "Andy"  Crees

Andrew "Andy" Crees

Oct 1956 - Sep 2022

Funeral: 21 Oct 2022, Taunton

View obituary
Brian Culcheth

Brian Culcheth

Aug 1938 - Sep 2022

Funeral: 27 Sep 2022, Porlock

View obituary
Robert Riddle (Rob)

Robert Riddle (Rob)

Sep 1964 - Aug 2022

Funeral: 2 Sep 2022, Pawlett

View obituary
Christian Michael "Chris" Robinson

Funeral: 23 Jul 2022, Taunton

View obituary
Andrew  Grainger

Andrew Grainger

May 1968 - Jul 2022

Funeral: 22 Jul 2022, Taunton

View obituary
Kevin  Edgar Rumbelow

Kevin Edgar Rumbelow

May 1960 - Jun 2022

Funeral: 18 Jul 2022, Pawlett

View obituary
Tim Brewer

Tim Brewer

Dec 1938 - May 2022

Funeral: 15 Jun 2022, Alcombe, Minehead

View obituary
Sidney John Slade

Sidney John Slade

Nov 1935 - Apr 2022

Funeral: 25 Apr 2022, Taunton

View obituary
Dehane Bray

Dehane Bray

Apr 1929 - Mar 2022

Funeral: 6 Apr 2022, Pawlett

View obituary
Elaine  Dorrell

Elaine Dorrell

Jan 1968 - Mar 2022

Funeral: 31 Mar 2022, Minehead

View obituary
Robert Paul Baker

Robert Paul Baker

Oct 1966 - Feb 2022

Funeral: 10 Mar 2022, Pawlett

View obituary
Evelyn  James

Evelyn James

Mar 1924 - Jan 2022

Funeral: 9 Feb 2022, Taunton

View obituary
Gerald  Storey

Gerald Storey

Oct 1936 - Jan 2022

Funeral: 31 Jan 2022, Pawlett

View obituary
Joyce  Dunn

Joyce Dunn

May 1937 - Jan 2022

Funeral: 15 Feb 2022, Taunton

View obituary
William  Joseph "Bill" Reeman

William Joseph "Bill" Reeman

Aug 1934 - Jan 2022

Funeral: Private

View obituary
Roger Bugg

Roger Bugg

Mar 1950 - Jan 2022

Funeral: 4 Feb 2022, Bridgwater

View obituary
Jacqueline  Ashley

Jacqueline Ashley

Mar 1925 - Jan 2022

Funeral: 26 Jan 2022, Bridgwater

View obituary
Marjorie Violet Stone

Marjorie Violet Stone

May 1927 - Dec 2021

Funeral: 14 Jan 2022, Taunton

View obituary
Margaret  Esplen

Margaret Esplen

Feb 1937 - Dec 2021

Funeral: 24 Jan 2022, Taunton

View obituary