Ella Roberts (Passed away 31 Jan 2020)

Donate in memory of
EllaMarie Curie

£30.00 + Gift Aid of £7.50
In partnership with

Donate in memory of
EllaCancer Research UK

£0.00 + Gift Aid of £0.00
In partnership with

Funeral Service

Location
Capel-y-Groes Chapel Holt Street Wrexham LL12 7AG
Date
13th Feb 2020
Time
1pm
Funeral Director
Roberts Bros Funeral Directors

Burial Details

Location
Wrexham CemeteryRuabon RoadWrexhamLL13 7RE
Date
13th Feb 2020
Time
1.50pm

In loving memory of Ella Roberts who sadly passed away on January 31st 2020 peacefully at home in Wrexham aged 94 years and formerly of Braich, Clawdd-Newydd. Dearly loved and sadly missed by all her family and friends. Funeral service at Capel Y Groes, Wrexham at 1pm on Thursday 13th February 2020 to be followed by interment at Wrexham Cemetery. Family flowers only please, donations in memory may be given if desired via the offertory plate towards Marie Curie Cancer Care and Cancer Research. Enquiries please to Roberts Bros. High Street, Pentre Broughton. Tel. 01978 756997.

ROBERTS - Ella, yn dawel Ionawr 31ain 2020 yn gartref yn Wrecsam yn 94 mlwydd oed a chynaelod o Braich, Clawdd-newydd. Yn annwyl iawn ac yn anffodus yn cael ei golli gan ei theulu a'i ffrindiau i gyd. Gwasanaeth angladdol yn Capel Y Groes, Wrecsam am 1o'r gloch Ddydd Iau 13eg Chwefror 2020 ac i dilyn ym Mynwent Wrecsam. Blodau teulu yn unig os gwelwch yn dda, gellir rhoi rhoddion er cof os dymunir trwy'r plât tramgwyddus tuag at Gofal Canser Marie Curie ac Ymchwil Canser. Ymholiadau os gwelwch yn dda i Roberts Bros. Stryd Fawr, Pentre Brychdyn.

Nicki Stafford lit a candle
Caroline Morris lit a candle
laurence totelin donated £30 in memory of Ella
Add a Donation
Tracey Williams lit a candle
Powered by Funeral Guide Contact Funeral Guide