Hafwen Roberts (21 Jun 1935 - 10 Jul 2022)

Funeral Director

Location
Thornhill Crematorium Thornhill Road Cardiff CF14 9UA
Date
25th Jul 2022
Time
4.15pm
Open map

Print

Hafwen Glynne Roberts, 10th July 2022, at the Royal Glamorgan Hospital, Llantrisant and of Bryn Aur, Coed y Cwm, Pontypridd, aged 87. Dear wife of Gwyndaf and the devoted mother of Rhys and Eirian; mother-in-law Meinir and Darren, and proud Nain of Elan, Cai, Owen, Brychan and Mared. Sister of Eifion, sister-in-law of Jennifer, and Gareth and Richard's affectionate aunt. Public service at Wenallt Chapel, Thornhill Crematorium Cardiff, Monday 25 July at 4.15pm. Family flowers only but donations are accepted in memory of Hafwen to Tŷ Hafan, Children’s Hospice, using the link tyhafan.org/donate/single-donation/
All enquiries to: Morgan T. Vowles, Trehafod, Pontypridd 01443 683101

Hafwen Glynne Roberts, 10fed Gorffennaf 2022, yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant ac o Bryn Aur, Coed y Cwm, Pontypridd, yn 87 mlwydd oed. Gwraig annwyl Gwyndaf a mam ymroddedig Rhys ac Eirian; mam-yng-nghyfraith Meinir a Darren, a nain balch Elan, Cai, Owen, Brychan a Mared. Chwaer Eifion, chwaer-yng-nghyfriath Jennifer, a modryb hoffus Gareth a Richard. Gwasanaeth cyhoeddus yng nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill Caerdydd, prynhawn Llun 25 Gorffennaf am 4.15pm. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er côf am Hafwen i Tŷ Hafan, Hospis Plant, gan ddefnyddio y ddolen tyhafan.org/donate/single-donation/
Ymholiadau i: Morgan T. Vowles, Trehafod, Pontypridd 01443 683101

Be the first to leave a condolence for the loss of Hafwen