Search again

Eileen Kathleen Spokes

Eileen Kathleen Spokes

Jul 1932 - Aug 2019

Funeral: 25 Sep 2019

View obituary
Geoffrey Eva   (

Geoffrey Eva ("Geva")

May 1952 - Aug 2019

Funeral: 4 Oct 2019, Catford

View obituary
Colin James

Colin James

Jan 1961 - Aug 2019

Funeral: 25 Sep 2019, London

View obituary
Michael Dyton

Michael Dyton

Apr 1950 - Aug 2019

Funeral: 13 Sep 2019, London

View obituary
Lorraine Johanna Burnett

Lorraine Johanna Burnett

Feb 1959 - Aug 2019

Funeral: 4 Oct 2019, Eltham

View obituary
Wilhelmina Oluwabunmi Nana

Wilhelmina Oluwabunmi Nana

Apr 1965 - Aug 2019

Funeral: 23 Sep 2019, Canning Town

View obituary
Michael Charles Roberts

Michael Charles Roberts

Jul 1957 - Aug 2019

Funeral: 19 Sep 2019, Chislehurst

View obituary
Kim Barnett

Kim Barnett

Mar 1957 - Aug 2019

Funeral: 18 Sep 2019, London

View obituary
Christine Tipper

Christine Tipper

Jan 1947 - Aug 2019

Funeral: 20 Sep 2019, Eltham

View obituary
Andrew Leigh Johnson

Andrew Leigh Johnson

Jun 1960 - Aug 2019

Funeral: 10 Sep 2019, chistlehurst

View obituary
Colin Charles Kirsch

Colin Charles Kirsch

Sep 1942 - Aug 2019

Funeral: 11 Oct 2019, Chislehurst

View obituary
Leslie Albert Henry Vinnels

Leslie Albert Henry Vinnels

Aug 1945 - Aug 2019

Funeral: 24 Sep 2019, Eltham

View obituary
Lorraine Yvonne Clarke

Lorraine Yvonne Clarke

Apr 1954 - Aug 2019

Funeral: 17 Sep 2019, Kent

View obituary
Jennifer Margaret Littleworth

Jennifer Margaret Littleworth

Sep 1949 - Aug 2019

Funeral: 12 Sep 2019, chistlehurst

View obituary
Marilyn Michelle Sackey

Marilyn Michelle Sackey

Sep 1971 - Aug 2019

Funeral: 11 Oct 2019, Camberwell

View obituary
Peter John Donovan

Peter John Donovan

May 1952 - Aug 2019

Funeral: 20 Sep 2019, London

View obituary
Peter Stephen Roberts

Peter Stephen Roberts

Jul 1953 - Aug 2019

Funeral: 5 Sep 2019, London

View obituary
Jacqueline Lewis

Jacqueline Lewis

May 1950 - Aug 2019

Funeral: 9 Sep 2019, Beckenham

View obituary
Jean Margaret Spencer

Jean Margaret Spencer

Mar 1944 - Aug 2019

Funeral: 4 Sep 2019, London

View obituary
Linda Amelia Goldsmith

Linda Amelia Goldsmith

Feb 1956 - Aug 2019

Funeral: 3 Sep 2019, London

View obituary
Ashley Mark Smith

Ashley Mark Smith

Jul 1985 - Aug 2019

Funeral: 17 Sep 2019, Eltham

View obituary
Phyllis Edith Townsend

Phyllis Edith Townsend

Feb 1926 - Aug 2019

Funeral: 5 Sep 2019, Catford

View obituary
Daisy Howard

Daisy Howard

Oct 1934 - Aug 2019

Funeral: 29 Aug 2019, chistlehurst

View obituary
Sheila Wiseman

Sheila Wiseman

May 1944 - Aug 2019

Funeral: 2 Sep 2019, Eltham

View obituary
Sylvia Jean Humphrey

Sylvia Jean Humphrey

Oct 1937 - Aug 2019

Funeral: 27 Aug 2019, Eltham

View obituary
Valerie Ann Stephens

Valerie Ann Stephens

May 1948 - Aug 2019

Funeral: 3 Sep 2019, London

View obituary
Brian Woolgar

Brian Woolgar

Apr 1962 - Aug 2019

Funeral: 22 Aug 2019, Plaistow

View obituary
Bill Vale

Bill Vale

Mar 1947 - Aug 2019

Funeral: 30 Aug 2019, London

View obituary
June Patricia Church

June Patricia Church

Jun 1932 - Aug 2019

Funeral: 9 Sep 2019, Catford

View obituary
June Patricia Church

June Patricia Church

Jun 1932 - Aug 2019

Funeral: 6 Sep 2019, Catford

View obituary
Jon Packer

Jon Packer

Jul 1971 - Aug 2019

Funeral: 3 Sep 2019, London

View obituary
Elizabeth Alexander

Elizabeth Alexander

Jul 1936 - Aug 2019

Funeral: 7 Sep 2019, Brockley

View obituary
Roger Sidney Enness

Roger Sidney Enness

Aug 1943 - Aug 2019

Funeral: 30 Aug 2019, Catford

View obituary
Lynda Frances Wells

Lynda Frances Wells

Jan 1947 - Jul 2019

Funeral: 21 Aug 2019, Eltham

View obituary
Gwendoline Barbara Day

Gwendoline Barbara Day

Mar 1938 - Jul 2019

Funeral: 9 Sep 2019, Eltham

View obituary
Iris Florence Neville

Iris Florence Neville

Oct 1933 - Jul 2019

Funeral: 20 Aug 2019, Catford

View obituary
Stuart William Johnson

Stuart William Johnson

Jul 1967 - Jul 2019

Funeral: 29 Aug 2019, Eltham

View obituary
Mabel Elizabeth Hill

Mabel Elizabeth Hill

Oct 1925 - Jul 2019

Funeral: 19 Aug 2019, Welling

View obituary
Raymond Kenneth Murray

Raymond Kenneth Murray

Apr 1943 - Jul 2019

Funeral: 6 Aug 2019, Kent

View obituary
Violet Rose Floyd

Violet Rose Floyd

Dec 1928 - Jul 2019

Funeral: 22 Aug 2019, Eltham

View obituary