Search again

John Johnston

John Johnston

Feb 1925 - Jul 2022

Funeral: 17 Aug 2022, Southampton

View obituary
Margaret Sargeant

Margaret Sargeant

Sep 1937 - Jul 2022

Funeral: 16 Aug 2022, Easteigh

View obituary
Anthony Johnson

Anthony Johnson

Jul 1943 - Jul 2022

Funeral: 4 Aug 2022, Southampton

View obituary
Dorothy "Joan" Melbourne

Dorothy "Joan" Melbourne

Jan 1936 - Jul 2022

Funeral: 17 Aug 2022, Southampton

View obituary
Maureen Slevin

Maureen Slevin

Mar 1931 - Jul 2022

Funeral: 11 Aug 2022, Southampton

View obituary
Rita Kathleen Teare

Rita Kathleen Teare

Oct 1924 - Jul 2022

Funeral: 19 Aug 2022, Southampton

View obituary
Bryan Connor

Bryan Connor

Aug 1957 - Jul 2022

Funeral: 11 Aug 2022, Hampshire

View obituary
Florence Jean  Roberts

Florence Jean Roberts

Sep 1925 - Jul 2022

Funeral: 2 Aug 2022, Southampton

View obituary
Peter Hands

Peter Hands

Oct 1940 - Jul 2022

Funeral: 8 Aug 2022, Southampton

View obituary
Dennis Wilson

Dennis Wilson

Passed away Jun 2022

Funeral: 20 Jul 2022, Southampton

View obituary
Beryl Patricia  Branson

Beryl Patricia Branson

Sep 1926 - Jun 2022

Funeral: Private

View obituary
Mary  Kanyuchi

Mary Kanyuchi

Jan 1958 - Jun 2022

Funeral: 22 Jul 2022, Southampton

View obituary
David O'Brien

David O'Brien

Apr 1933 - Jun 2022

Funeral: 8 Jul 2022, Southampton

View obituary
Catherine  Young

Catherine Young

Aug 1944 - Jun 2022

Funeral: 7 Jul 2022, Southampton

View obituary
Kathleen  Sims

Kathleen Sims

Jun 1931 - Jun 2022

Funeral: 8 Jul 2022, Southampton

View obituary
David Cutt

David Cutt

Mar 1934 - Jun 2022

Funeral: 6 Jul 2022, Southampton

View obituary
John Clasby

John Clasby

Apr 1941 - Jun 2022

Funeral: 29 Jul 2022, Southampton

View obituary
Sheila  Marshall

Sheila Marshall

Jun 1941 - Jun 2022

Funeral: 21 Jun 2022, Southampton

View obituary
Ormer 'Billy'  Kerr

Ormer 'Billy' Kerr

Apr 1937 - May 2022

Funeral: 22 Jun 2022, Southampton

View obituary
Ian Trevor  Jones

Ian Trevor Jones

Feb 1952 - May 2022

Funeral: 23 Jun 2022, Easteigh

View obituary
Roy  White

Roy White

Jul 1933 - May 2022

Funeral: 16 Jun 2022, Southampton

View obituary
James "Jim"  Ellyatt

James "Jim" Ellyatt

Mar 1938 - May 2022

Funeral: 17 Jun 2022, Southampton

View obituary
Gerald Frank  Plant

Gerald Frank Plant

Jun 1936 - May 2022

Funeral: 9 Jun 2022, West End

View obituary
Joan Kathleen Coleman

Joan Kathleen Coleman

Sep 1924 - May 2022

Funeral: 8 Jun 2022, Easteigh

View obituary
Dennis "Steve"  Stevenson

Dennis "Steve" Stevenson

Oct 1932 - May 2022

Funeral: TBC, Southampton

View obituary
Vera Mullins

Vera Mullins

Mar 1929 - May 2022

Funeral: 7 Jun 2022, Southampton

View obituary
Jean Dowds

Jean Dowds

Feb 1932 - May 2022

Funeral: 1 Jun 2022, Southampton

View obituary
Leslie Robert Beard

Leslie Robert Beard

Apr 1940 - Apr 2022

Funeral: 27 May 2022, Southampton

View obituary
Josephine "Josie" Barrett

Josephine "Josie" Barrett

Mar 1942 - Apr 2022

Funeral: 9 May 2022, Easteigh

View obituary
Raymond John Hill

Raymond John Hill

Oct 1941 - Apr 2022

Funeral: 17 May 2022, Southampton

View obituary
Edna Thompson

Edna Thompson

Jul 1924 - Apr 2022

Funeral: 29 Apr 2022, Southampton

View obituary
Sheila Mary  Wyatt

Sheila Mary Wyatt

Mar 1934 - Apr 2022

Funeral: 12 May 2022, Easteigh

View obituary
Derrick Albert  Smith

Derrick Albert Smith

Sep 1936 - Apr 2022

Funeral: 16 May 2022, Southampton

View obituary
Ann  Meek

Ann Meek

Oct 1948 - Apr 2022

Funeral: 5 May 2022, Southampton

View obituary
Margaret Valerie Beatrice Gregory

Margaret Valerie Beatrice Gregory

Mar 1931 - Apr 2022

Funeral: 6 May 2022, Southampton

View obituary
Margaret Coney

Margaret Coney

Feb 1942 - Apr 2022

Funeral: 6 May 2022, Southampton

View obituary
John  Shakespeare

John Shakespeare

Sep 1931 - Apr 2022

Funeral: 10 May 2022, Southampton

View obituary
Vincent Gomez

Vincent Gomez

May 1934 - Apr 2022

Funeral: 26 Apr 2022, Romsey

View obituary
Ross (Horace)  Hall

Ross (Horace) Hall

Jan 1943 - Apr 2022

Funeral: 27 Apr 2022, Easteigh

View obituary
Raymond  Barrett

Raymond Barrett

Jul 1938 - Mar 2022

Funeral: 21 Apr 2022, Easteigh

View obituary